Hiện tại ở Việt Nam có rất nhiều công ty nước ngoài (Nhật,Mỹ…). Là một lập trình viên sẽ có bạn phải làm việc với tài liệu được viết bằng tiếng nước khác mà mình không hiểu được. Trong bài viết này, mình sẽ giới thiệu với các bạn một cách dịch nhanh tài liệu Spreadsheet (Excel) bằng google translate.

Thông thường, để dịch tài liệu Excel, bạn cần phải copy và paste từng cell một vào google translate, sau đó lại copy và paste lại vào file excel.

Dùng GOOGLETRANSLATE

Nếu bạn được phép upload tài liệu Google Spreadsheet, thì có thể dùng lệnh lệnh GOOGLETRANSLATE để tự động dịch. Cú pháp của câu lệnh:

GOOGLETRANSLATE(văn_bản_muốn_dịch,[mã_ngôn_ngữ_ban_đầu,mã_ngôn_ngữ_muốn_dịch_sang])

Ví dụ như bạn muốn dịch "Hello World" từ tiếng Anh sang tiếng Việt.

 googletranslate(“Hello World”,"en","vi")

Để biết mã ngôn ngữ, các bạn có thể tra theo chuẩn ISO 639-1. Ví dụ như mã code của tiếng Việt là vi, tiếng Anh là en, tiếng Nhật là ja…

Chú ý:

  • Trước khi dịch bằng googletranslate, các bạn cần kiểm tra xem tài liệu hiện tại có được phép dùng google dịch không. Một số công ty không cho phép sử dụng google dịch vì lo sợ khả năng bị lộ dữ liệu
  • Ngoài hàm googletranslate, Google Spreadsheet còn cung cấp nhiều hàm hữu dụng khác, ví dụ như GOOGLEFINANCE dùng để xem dữ liệu chứng khoán. Chi tiết các bạn có thể xem tại đây.