Ngày nay, với sự phát triển vượt bậc của Internet, làm việc từ xa đang là một xu thế của doanh nghiệp, vừa giúp nhân viên thoải mái, vừa giảm chi phí mặt bằng cho doanh nghiệp, vừa giảm tải áp lực giao thông công cộng.

Remote Starter Kit là trang web tạo bởi công ty Hanno, tổng hợp những ứng dụng cần thiết hỗ trợ cho quá trình làm việc từ xa. Trong đó có nhiều ứng dụng rất hữu ích, có thể kể đến như:

Slack - Ứng dụng chat nhóm
Trello - Ứng dụng quản lý dự án
Placetowork - Tìm coworking space - địa điểm làm việc chung
Cuckoo - Quản lý thời gian làm việc

Bạn có thể truy cập trang web tại địa chỉ: http://www.remotestarterkit.com/