Magic Sudoku là ứng dụng iOS giải sudoku dựa trên nền tảng ARKIT và CoreML của Apple.

Khi iOS 11 được ra mắt, có hàng loạt ứng dụng AR được ra đời trên Apple Store. Trong đó có ứng dụng Magic Sudoku. Magic Sudoku được xây dựng dựa trên ARKit của Apple để nhận biết câu đố Sudoku trong thực tế và dùng CoreML để giải câu đố.

sudoku

Ứng dụng hiện tại đang được bán với giá 0.99$ trên Apple Store.
app-store-badge-1