Mindmap luôn luôn là cách thú vị để tiếp cận kiến thức mới. Learn Anything là một công cụ trực quan giúp bạn tìm hiểu các kiến thức cần biết trong một lĩnh vực bất kỳ.

Dùng thử sản phẩm tại địa chỉ web:
https://learn-anything.xyz

Ví dụ kết quả khi tìm kiếm Deep Learning:
Screen-Shot-2017-08-26-at-11.06.41-AM

Learn Anything được xây dựng dựa trên cộng đồng mã nguồn mở. Các bạn có thể đóng góp tại Github
https://github.com/learn-anything/maps