Bước 1: Đăng ký tài khoản trên Digial Ocean, dùng link sau để được tặng 10$ (dùng thoải mái trong 2 tháng)

Bước 2: Tạo VPS mới, chọn hệ điều hành Ubuntu, nơi đặt server là Mỹ hoặc Singapore, nên chọn gói cước nhỏ nhất 5$/tháng

Screen-Shot-2017-09-13-at-18.01.40-1

Bước 3: Đăng nhập vào VPS mới tạo

Bước 4: Cài đặt vpn

wget https://git.io/vpnsetup -O vpnsetup.sh && sudo \
VPN_IPSEC_PSK='<mật khẩu của bạn>' \
VPN_USER='<username để đăng nhập vpn>' \
VPN_PASSWORD='<mật khẩu của bạn>' sh vpnsetup.sh

Bước 5: Mở cổng và firewall

echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward
nano /etc/sysctl.conf

Tìm và bỏ # trước dòng net.ipv4.ip_forward=1 đi.

# Uncomment the next line to enable packet forwarding for IPv4
#net.ipv4.ip_forward=1

Bước 6: Kết nối từ thiết bị

Mac OS X

 • Mở System Preferences > Network.
 • Nhấn dấu + ở góc trên bên trái
 • Chọn VPN
 • Chọn tiếp L2TP over IPSec ở ô "Type"
 • Nhập tên gì đó vào ô Service Name > nhấn Create
  Screen-Shot-2017-09-13-at-17.56.02-1
 • Nhập địa chỉ IP của máy chủ
 • Nhập username của máy chủ
 • Nhấn nút Authentication Settings
 • Trong mục User Authentication, chọn ô Password, nhập mật khẩu của bạn vào
 • Trong mục Machine Authentication, chọn ô Shared Secret, nhập mật khẩu vào thêm lần nữa
 • Nhấn OK, chọn ô "Show VPN status in menu bar"
 • Chọn Advanced > tick ô Send all traffic over VPN connection
 • Chuyển sang thẻ TCP/IP, đảm bảo rằng mục "Configure IPv6" đã được chuyển thành Link-local only
 • Nhấn OK, sau đó Apply

Từ giờ về sau, bạn có thể kết nối vào VPN bằng cách nhấn vào biểu tượng VPN trên thanh menu (nằm trên cùng màn hình) > chọn VPN của bạn > Connect.

Windows

 • Vào Start Menu > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center
 • Chọn Set up a new connection or network > Connect to a workplace > Next
 • Chọn Use my Internet connection (VPN)
 • Nhập địa chỉ IP máy chủ VPN của bạn vào ô Internet address
 • Nhập thứ gì bạn thích vào ô Destination name
 • Chọn ô "Don't connect now; just set it up so I can connect later" > Next
 • Nhập tên tài khoản và mật khẩu VPN của bạn vào, chọn "Remember this password"
 • Nhấn nút Create > Close
 • Làm lại bước 1 tới 3 để mở Network and Sharing Center
 • Trong bảng bên trái, chọn Change adapter settings
 • Chuột phải vào VPN mới của bạn > Properties
 • Trong tab Options > bỏ chọn Include Windows logon domain
 • Trong tab Security, chọn "Layer 2 Tunneling Protocol with IPsec (L2TP/IPSec)"
 • Nhấn "Allow these protocols"
 • Chọn tiếp "Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP)", bỏ chọn hết những cái còn lại
 • Nhấn nút Advanced settings
 • Chọn "Use preshared key for authentication", nhập mật khẩu của bạn
 • Nhấn OK để đóng hết cửa sổ
 • Tìm ứng dụng Command Prompt, chuột phải vào nó, chọn "Run as administrator", sau đó nhập lệnh bên dưới vào (có thể copy paste). Khởi động lại máy tính.

**Windows 7, Vista

REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\PolicyAgent /v AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule /t REG_DWORD /d 0x2 /f

Windows XP

REG ADD HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\IPSec /v AssumeUDPEncapsulationContextOnSendRule /t REG_DWORD /d 0x2 /f

Từ giờ về sau, bạn có thể kết nối vào VPN bằng cách nhấn vào biểu tượng mạng > chọn VPN của bạn > Connect. Bạn sẽ được hỏi username và password