Quản lý tài chính không khó đối với từng các nhân, nhưng là một vấn đề không đơn giản cho các cặp đôi. Honeydue là ứng dụng quản lý tài chính giúp các cặp đôi theo dõi được tình hình chi tiêu của từng tài khoản, tài khoản chung, chia sẻ hoá đơn và thông tin chi tiêu. Đây là một ứng dụng đang được cực kỳ yêu thích bởi các cặp đôi quan tâm về vấn đề tài chính chung.

392x696bb

So với những ứng dụng quản lý chi tiêu hiện có, Honeydue tập trung xử lý vấn đề của các cặp đôi như:

  • Xem thông tin tất cả các tài khoản ngân hàng trên 1 app
  • Nhắc nhở bạn khi có hoá đơn gia đình đến hạn phải trả
  • Hỗ trợ hơn 10000 ngân hàng tại Mỹ
  • Thống kê các khoản chi tiêu, xem lại lịch sử chi tiêu của từng người

Ứng dụng hiện đang hoàn toàn miễn phí trên Apple Store

app-store-badge-1