Amphetamine là một ứng dụng toolbar trên hệ điều hành MacOS, giúp bạn quản lý việc ngủ (sleep) của máy tính Mac một cách đơn giản.

Tính năng tự động ngủ (sleep) của máy tính rất hữu ích, giúp tiết kiệm năng lượng và tăng tính bảo mật. Nhưng đôi khi bạn muốn giữ máy tính của mình luôn chạy, ví dụ như khi đang download một tài liệu vài GB, hay khi có một bài thuyết trình dài. Nếu bạn là một lập trình viên cũng có thể bạn muốn chạy một chương trình background. Amphetamine là ứng dụng giúp cho máy tính của bạn luôn bật trong thời gian dài mà không cần ngồi trước máy tính.

Trước đây mình có dùng một ứng dụng khác là Caffeine nhưng hiện tại ứng dụng này đã không còn trên Apple Store nữa.

Bạn có thể dễ dàng cài đặt Amphetamine từ iTunes. Sau khi cài đặt, bạn có thể dễ dàng chỉnh các tính năng của ứng dụng, ví dụ như giữ máy tính luôn bật trong 10 tiếng, hoặc giữ máy tính bật khi Chrome đang hoạt động, hay có thể thiết lập các điều kiện phức tạp hơn như khi máy tinh đang kết nối với Wifi hay cổng USB.

Nếu bạn đã xem bộ phim truyền hình mỹ nổi tiếng Breaking Bad, thì Amphetamine là một chất được diễn viên dùng trong chế tạo Methamphetamine. Trên Wikipedia thì Amphetamin là một chất kích thích được dùng có kiểm soát trong điều trị y tế. Lấy Amphetamine làm tên cho ứng dụng là ý tưởng khá hay.

Các ứng dụng với chức năng tương đương

  • Lungo

Ứng dụng này có chức năng đơn giản hơn, bạn cũng có thể cài đặt trực tiếp trên iTunes

  • KeepingYouAwake

Nếu bạn là một fan của opensource, thì có thể thử KeepingYouAwake. Source code của ứng dụng được host trên Github, hiện tại có hơn 3000 stars.

  • Command Line
caffeinate -t 3600

Nếu bạn là không muốn cài thêm ứng dụng bên ngoài, thì có thể sử dụng câu lệnh mặc định của Mac. Chỉ cần bật terminal lên và thực thi caffeinate -t 3600, lệnh này sẽ giữ cho máy tính của bạn không ngủ trong vòng 1h (3600 giây). Bạn có thể thay đổi thời gian theo nhu cầu của mình.